Pages

Saturday, February 26, 2011

Persaudaraan..silaturrahim - Hadith Sahih Muslim

Hadis Sahih Muslim

Hadis Jubair bin Mut'im r.a:
Nabi s.a.w bersabda: Tidak akan masuk Syurga orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan (Silaturahim). ~Sahih Muslim: 4636

Hadis Anas bin Malik r.a katanya:
Aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w bersabda: Sesiapa yang menginginkan rezekinya dimudahkan dan usianya dipanjangkan, maka hendaklah dia menyambung Silaturahim. ~Sahih Muslim:4638

Hadis Anas bin Malik r.a:
Sesungguhnya Rasulullah s.a.w bersabda: Janganlah kamu saling benci-membenci, dengki-mendengki dan sindir-menyindir. Jadilah kamu sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Haram seseorang muslim berkelahi dengan saudaranya lebih dari tiga hari lamanya. ~Sahih Muslim:4641

Hadis Abu Ayub Al-Ansariy r.a:
Sesungguhnya Rasulullah s.a.w bersabda: Haram bagi seseorang muslim berkelahi dengan saudaranya lebih dari tiga malam, apabila keduanya bertemu saling memalingkan mukanya. Sementara itu, yang terbaik di antara keduanya adalah mereka yang mula mengucapkan salam. ~Sahih Muslim:4643

Hadis Abu Musa r.a katanya:
Rasulullah s.a.w bersabda: Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan di mana sebahagiannya menguatkan sebahagian yang lain. ~Sahih Muslim:4684

Hadis Nu'man bin Basyir r.a katanya:
Rasulullah s.a.w bersabda: Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal berkasih sayang dan saling cinta-mencintai adalah seperti sebatang tubuh. Apabila salah satu anggotanya mengadu kesakitan, maka seluruh anggota tubuh yang lain turut merasa sakit. ~Sahih Muslim:4685

Hadis Aisyah r.a isteri Nabi s.a.w:
Sesungguhnya Rasulullah s.a.w bersabda: Wahai Aisyah! Sesungguhnya Allah itu Maha Lembut, Dia suka akan kelembutan. Allah akan memberikan balasan dari kelembutan yang tidak diberikan ke atas sikap keras dan kasar serta selainnya. ~Sahih Muslim:4697

Hadis Abu Musa r.a:
Daripada Nabi s.a.w baginda bersabda: Sesungguhnya perumpamaan berkawan dengan orang yang soleh dan berkawan dengan orang yang jahat adalah seperti seseorang yang membawa minyak wangi dan seseorang yang meniup dapur tukang besi. Orang yang membawa minyak wangi, mungkin beliau akan memberikannya kepadamu atau mungkin kamu akan membeli darinya dan mungkin kamu akan mendapat bau yang harum darinya. Manakala orang yang meniup dapur tukang besi, mungkin beliau akan membakar pakaianmu dan mungkin kamu akan mendapat bau yang tidak elok. ~Sahih Muslim:4762

Hadis Abdullah bin Mas'ud r.a katanya:
Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah s.a.w dengan berkata: Wahai Rasulullah! Apakah pandangan kamu tentang seorang lelaki yang menyukai suatu kaum ketika dia bertemu dengan mereka? Rasulullah s.a.w menjawab: Seorang itu akan tetap bersama orang yang disukainya. ~Sahih Muslim:4779

No comments:

Post a Comment